Valstybės NT valdymo gairės

Iššūkis

Lietuvoje valstybės nekilnojamojo turto valdymo pertvarka buvo pradėta 2015 m., diegiant centralizuotą administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymą, o nuo 2020 m. centralizuotai valdomas visas administracinės paskirties valstybės nekilnojamasis turtas (VNT).

Kita vertus, kitos paskirties VNT bendrosios valdymo politikos kryptys šiuo metu dar nėra suformuotos. Poreikį parengti kitose valstybės valdymo srityse naudojamo VNT efektyvaus valdymo gaires sąlygojo 17-oliktosios LRV programos įgyvendinimo plane numatyta priemonė – „Valstybinio turto efektyvaus centralizuoto valdymo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ taip pat rekomendacijos, pateiktos Valstybės Kontrolės audito ataskaitose dėl VNT valdymo.

Klientas
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Paslauga
Valstybės nekilnojamojo turto ilgalaikių efektyvaus valdymo gairių parengimas
Vieta
Lietuva
Statusas
Įgyvendintas

Sprendimas

Kitos paskirties VNT ilgalaikio valdymo gairėms parengti buvo reikalinga surinkti informaciją ir kompleksiškai išanalizuoti nagrinėjamų sričių paslaugų ir valstybės funkcijų kontekstą, joms teikti reikalingo VNT valdymo praktikas, įskaitant viešųjų paslaugų ir VNT išlaikymo bei įsigijimo finansavimo aspektus.

„Newsec“ komanda buvo pasirinkta kaip partneris, kuris padėtų parengti projekto koncepciją ir finansinį modelį. O su pasirinktų projektavimo ir statybos partnerių pagalba „Newsec“ įgyvendino projektą pagal aukščiausius rinkos standartus.

Analizuota valstybės funkcijoms ir viešosioms paslaugoms teikti naudojamas VNT, kurį valdo arba naudoja LR ministerijų valdymo sričių įstaigos, veikiančios Švietimo ir sporto, Sveikatos apsaugos, Kultūros, Socialinės apsaugos, Vidaus reikalų ir Teisingumo srityse. Analizuotas VNT portfelis užima 4,8 mln. kv. m. ploto, kuris yra naudojamas ar valdomas 281 skirtingos valstybės įstaigos ir institucijos, teikiančios viešąsias paslaugas.

Rezultatas

„Newsec“ kartu su verslo konsultacijų įmone „Civitta“ parengė ataskaitą, kurioje pateikiama nagrinėjamų sričių viešosioms paslaugoms teikti naudojamo VNT valdymo, išlaikymo ir įsigijimo finansavimo esamos situacijos analizė; teisinės aplinkos analizė, apimanti viešųjų paslaugų teikimo ir joms naudojamo VNT sąsajas; geroji užsienio šalių praktika; pagrindiniai VNT valdymo iššūkiai; VNT valdymo principai, kuriais remiantis yra formuojamos Turto valdymo modelių alternatyvos; vadovaujantis esamos situacijos analize, Nagrinėjamose srityse naudojamo VNT valdymo būdo, viešųjų paslaugų finansinio modelio ir VNT valdymo centralizavimo alternatyvos ir jų vertinimas; rekomendacijos dėl Nagrinėjamose srityse naudojamo VNT ilgalaikių efektyvaus valdymo ir bendros valstybės politikos VNT valdyme gairių ir jų įgyvendinimo veiksmų planas.

VNT

„Konsultantai profesionaliai įvertino ir pasiūlė kaip efektyviausiai turėtų būti valdomas valstybės turtas. Remiantis pasiūlytomis gairėmis toliau formuojama valstybės turto valdymo strategija“.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Valstybės turto valdymo departamento direktorė
Aušra Vičkačkienė

Mindaugas Kulbokas
Tyrimų ir analizės grupės vadovas Baltijos šalyse
m.kulbokas@newsecbaltics.com +370 652 10 556