Atitikties sistema

Lietuvoje „Newsec“ įmonių grupėje veikia atitikties sistema. Atitiktis (angl. compliance) – tai vidaus procedūrų ir taisyklių visuma, kuria siekiama apsaugoti bendrovės ir jos atstovaujamų klientų bei partnerių interesus, užtikrinant teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir užkertant kelią galimiems pažeidimams.

Kiekvienas mūsų darbuotojas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, vidaus procedūromis ir taisyklėmis. Atitikties sistema padeda tai daryti nuosekliai, suvaldyti galimas rizikas bei prioretizuoti užduotis.

Kadangi veikiame laikydamiesi teisinių ir profesinių reikalavimų, tai stiprina mūsų klientų bei partnerių pasitikėjimą mumis.

Newsec atitikties sistema
Dovanojimo politika
Daugiau
Pranešimų politika
Daugiau
Tiekėjų ir rangovų atranka
Daugiau
KYC procesas
Daugiau

Kontaktai

Živilė Gajin
Teisės ir atitikties vadovė Baltijos šalims
z.gajin@newsec.lt +370 620 75164
Erikas Bartaševičius
Teisininkas (verslo teisė ir atitiktis)
e.bartasevicius@newsec.lt +370 616 24548